Figures in a landscape  
 
Vorige Veenlandschap met treurende vrouwen - (60-70) volgende